Aslongasthemusicplays
a group exhibition
"Dance," said the Sheep Man.
"Yougottadance.
Aslongasthemusicplays."
(Haruki Murakami)
Marianne van Loggerenberg
Om in kontak met die proses van skepping te bly, is vir my 'n lewenslyn. Ek verkies om deur middel van die tekenproses iets te skep wat nie noodwendig in die werklikheid van die blote oog bestaan nie. Oomblikke van misverstande lei my telkens op 'n verbeeldingsreis waar ek met lyne en kleure ondersoek kan instel na onderliggende waarhede wat smag na openbaring. Ek is gedurigdeur opsoek na die kolligte in my verbeelding wat my op paaie van begrip sal kan lei. So is hierdie reeks kolliggedigte geskep; elkeen is 'n blik op 'n stil gedig wat in lyne en in kleure reis, wagtend om weergawe in die werklikheid te vind.
[For me it is a life-line to stay in contact with the process of creating. I prefer to create by means of the drawing process something that doesn't necessarily exist in the reality of the naked eye. Moments of misunderstanding often take me on imaginary journeys where I can investigate, by way of line and colour, the inherent truth. A veiled truth that yearns for revelation. I am constantly searching for the imaginary spotlights that will lead me to insight. Such is this series of spotlights, each a quiet poem, travelling in line and colour, waiting to find rendition in reality.]
Marianne van Loggerenberg - kolliggedig 1
Marianne van Loggerenberg
kolliggedig (1) / spotlight poem (1)
Ink & mixed media on 300g Durer Art Watercolour paper
10.5cm diameter
Unframed
R 620
Click here for purchase enquiry
Marianne van Loggerenberg - kolliggedig 2
Marianne van Loggerenberg
kolliggedig (2) / spotlight poem (2)
Ink & mixed media on 300g Durer Art Watercolour paper
10.5cm diameter
Unframed
R 620
SOLD
Marianne van Loggerenberg - kolliggedig 3
Marianne van Loggerenberg
kolliggedig (3) / spotlight poem (3)
Ink & mixed media on 300g Durer Art Watercolour paper
10.5cm diameter
Unframed
R 620
SOLD
Marianne van Loggerenberg 4 kolliggedig 1
Marianne van Loggerenberg
kolliggedig (4) / spotlight poem (4)
Ink & mixed media on 300g Durer Art Watercolour paper
10.5cm diameter
Unframed
R 620
SOLD
Marianne van Loggerenberg - kolliggedig 5
Marianne van Loggerenberg
kolliggedig (5) / spotlight poem (5)
Ink & mixed media on 300g Durer Art Watercolour paper
10.5cm diameter
Unframed
R 620
Click here for purchase enquiry
Marianne van Loggerenberg - kolliggedig 6
Marianne van Loggerenberg
kolliggedig (6) / spotlight poem (6)
Ink & mixed media on 300g Durer Art Watercolour paper
10.5cm diameter
Unframed
R 620
Click here for purchase enquiry
Marianne van Loggerenberg - kolliggedig 7
Marianne van Loggerenberg
kolliggedig (7) / spotlight poem (7)
Ink & mixed media on 300g Durer Art Watercolour paper
10.5cm diameter
Unframed
R 620
SOLD
Marianne van Loggerenberg - kolliggedig 8
Marianne van Loggerenberg
kolliggedig (8) / spotlight poem (8)
Ink & mixed media on 300g Durer Art Watercolour paper
10.5cm diameter
Unframed
R 620
Click here for purchase enquiry
Marianne van Loggerenberg - kolliggedig 9
Marianne van Loggerenberg
kolliggedig (9) / spotlight poem (9)
Ink & mixed media on 300g Durer Art Watercolour paper
10.5cm diameter
Unframed
R 620
Click here for purchase enquiry
Marianne van Loggerenberg - kolliggedig 10
Marianne van Loggerenberg
kolliggedig (10) / spotlight poem (10)
Ink & mixed media on 300g Durer Art Watercolour paper
10.5cm diameter
Unframed
R 620
Click here for purchase enquiry
Marianne van Loggerenberg - kolliggedig 11
Marianne van Loggerenberg
kolliggedig (11) / spotlight poem (11)
Ink & mixed media on 300g Durer Art Watercolour paper
10.5cm diameter
Unframed
R 620
Click here for purchase enquiry
Marianne van Loggerenberg - kolliggedig 12
Marianne van Loggerenberg
kolliggedig (12) / spotlight poem (12)
Ink & mixed media on 300g Durer Art Watercolour paper
10.5cm diameter
Unframed
R 620
Click here for purchase enquiry
Marianne van Loggerenberg - kolliggedig 13
Marianne van Loggerenberg
kolliggedig (13) / spotlight poem (13)
Ink & mixed media on 300g Durer Art Watercolour paper
10.5cm diameter
Unframed
R 620
Click here for purchase enquiry
Thank you
for joining us,
we hope you
enjoyed
the work!
Corné Joubert Erna Bodenstein Hilton Edwards
Marianne van Loggerenberg Thabo Motseki
All artworks are for sale, to be collected after the lockdown.
If you are interested in purchasing any of the artworks, please email us at artlovers1932@gmail.com
or click for purchase enquiry below any specific artwork
Art Lovers 1932
198 Long St. Waterkloof
Pretoria
South Africa
0181
Gallery Hours
Mon - Fri: 09h00 - 17h00, Sat: 09h00 - 13h00
First Sunday of every month: 10h00 - 14h00
artlovers1932@gmail.com